Course categories

 
Různé 
 Specializační týdenní kurzThis course requires an enrolment key
 Mámární diagnostika certifikovaný kurz pro radiologické asistenty -
 CT kurz neradiologové, radiologičtí asistentiThis course requires an enrolment key
 Radiologický fyzik PhDThis course requires an enrolment key
 Konvenční radiodiagnostika , radiologická anatomie CT, MR bakalařiThis course requires an enrolment key
 Fyzioterapie - Bakaláři, MagistřiThis course requires an enrolment key
 Diskuze pro učitele IPVZThis course requires an enrolment keySummary
 Radiologická FyzikaSummary
 Radiologický asistentSummary
 Radiační hygienaSummary
Postgraduální kurzy 
 Dětská radiologie 3 dnyThis course requires an enrolment key
 Odborná stáž v dopplerovské sonografiiThis course requires an enrolment keySummary
 Odborná stáž v ultrazvukové diagnosticeThis course requires an enrolment keySummary
 TEST na ukončení společného základu po 3 letechThis course requires an enrolment key

Samostatné 
 Přednášky flash JN
 Základy osteoradiologieThis course allows guest users to enterSummary
 Principy MRThis course allows guest users to enterSummary
 Nástin problematiky pediatrické neuroradiologieThis course allows guest users to enterSummary
 Význam a přínos zobrazovacích metod pro diagnostiku nádorů dětského věkuThis course allows guest users to enterSummary
 CT kolografie a virtuální koloskopieThis course allows guest users to enterSummary
 CT angiografie věnčitých tepenThis course allows guest users to enterSummary
 Zobrazení zánětlivých onemocnění střeva pomocí výpočetní tomografieThis course allows guest users to enterSummary
 Portální hypertenze – vyšetření výpočetní tomografiíThis course allows guest users to enterSummary

2021-2022 
 CT kurz This course requires an enrolment key
 MR kurz online 2021This course requires an enrolment key
 Zobrazování srdce velkých cévThis course requires an enrolment key
 Zobrazování hlavy a krkuThis course requires an enrolment key
 Hrudní radiologieThis course requires an enrolment key
 Specializační kurz 2016This course requires an enrolment key
 Analogova a digitalni skiagrafieThis course requires an enrolment key
 Neuroradiologie 2022This course requires an enrolment key
 Specializační kurz radiologie 2022This course requires an enrolment key
 Dětská radiologie 2022This course requires an enrolment key
 Novinky v Radiologii - kurz základů 2022This course requires an enrolment key

2010 
 Specializační kurz v radiologii 11/2010This course requires an enrolment key
 Kurz hrudní radiologie březen listopad 2010This course requires an enrolment key
 Kurzu základů radiologie červen, listopad 2010This course requires an enrolment key
 SPECIALIZAČNÍ KURZ V RADIOLOGII, 26.4.-7.5.2010This course requires an enrolment key

2009 
 Dětská radiologie březen a září 2009 - funkční přednáškyThis course requires an enrolment key
 TÉMATICKÝ KURZ V NEURORADIOLOGII, květen říjen 2010This course requires an enrolment key
 KURZ ZÁKLADŮ RADIOLOGIE - 16.3.2009 - 20.3.2009 Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4This course requires an enrolment keySummary
 Dětská radiologie březen a září 2009This course requires an enrolment key
 Dětská radiologie specializační kurz 09-2009This course requires an enrolment key
 Kurz hrudní radiologie - jaro 2009This course requires an enrolment key
 Kurz neuroradiologie 1.6.-5.6.2009This course requires an enrolment keySummary
 Kurz neuroradiologii říjen 2009 specializačníThis course requires an enrolment key
 KURZ Specializační kurz v radiologii únor 2009This course requires an enrolment key
 Kurz v diagnostice hrudniku a nitrohrudnich orgánů říjen 2009This course requires an enrolment key
 Kurz základů radiologie prosinec 2009This course requires an enrolment key
 Specializační kurz v radiologii listopad 2009This course requires an enrolment key
 TÉMATICKÝ KURZ V OSTEOLOGICKÉ RADIOLOGII 11.5.2009 - 15.5.2009 This course requires an enrolment keySummary

2008 
 Rad fyzik modul DThis course requires an enrolment keySummary
 Akreditovaný kvalifikační kurz - Radiologická fyzika a Radiologická technika - Fyzikální základThis course requires an enrolment keySummary
 Akreditovaný kvalifikační kurz - Radiologická fyzika a Radiologická technika - Medicínské předměty I.This course requires an enrolment keySummary
 Akreditovaný kvalifikační kurz - Radiologická fyzika a Radiologická technika - Medicínské předměty II.This course requires an enrolment keySummary
 KURZ Specializační kurz v radiologii 29.9.- 10.10.2008This course requires an enrolment keySummary
 KURZ ZÁKLADŮ RADIOLOGIE 8.9.2008 - 12.9.2008This course requires an enrolment keySummary
 KURZ ZÁKLADŮ RADIOLOGIE - 21.1.2008 - 25.1.2008This course requires an enrolment keySummary
 Neuroradiologie listopad 2008This course requires an enrolment key
 Specializační kurz v radiologii - 7.4.- 18.4.2008This course requires an enrolment keySummary
 TÉMATICKÝ KURZ DĚTSKÁ RADIOLOGIE 15.9.2008 - 19.9.2008This course requires an enrolment keySummary
 Tématický kurz v diagnostice hrudníku a nitrohrudnich orgánů 02/2008This course requires an enrolment keySummary

2007 
 KURZ MANAGEMENT V RADIOLOGII - 16.11-17.11.2007This course requires an enrolment keySummary
 Kurz neuroradiologie říjen 2007This course requires an enrolment keySummary
 KURZ ZÁKLADŮ RADIOLOGIE - 10.9-14.9 .2007This course requires an enrolment keySummary
 KURZ ZÁKLADŮ RADIOLOGIE - 4.6.-8.6.2007This course requires an enrolment keySummary
 Specializační kurz v radiologii - 14.5. 2007 - 25.5. 2007This course requires an enrolment keySummary
 Specializační kurz v radiologii a zobrazovacích metodách - 22.10.2007 -2.11.2007This course requires an enrolment keySummary
 Specializační tematická stáž v osteologické radiologii a radiodiagnostika úrazových stavů - 19. 2. 2007This course requires an enrolment keySummary

2006 
 Tématický kurz v diagnostice hrudníku a nitrohrudnich orgánůThis course requires an enrolment keySummary
 Kurz základů radiologie 09-2006This course requires an enrolment keySummary
 Specializační kurz v radiologii a zobrazovacích metodách - 16.10.2006 -27.10.2006This course requires an enrolment keySummary

2011 
 Test na ukončení společného základu po dvou letechThis course requires an enrolment key
 KURZ ZAKLADU 2011This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Detska radiologie 2011This course requires an enrolment key
 Specializační kurz 2011This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Radiologický fyzikThis course requires an enrolment key
 Neuroradiologie 2011This course requires an enrolment key
 Hrudní radiologie 2011This course requires an enrolment key

2012 
 Radiologický fyzik - Medicínské předměty IThis course requires an enrolment key
 Zobrazování hlavy a krkuThis course requires an enrolment key
 test 2 letý základThis course requires an enrolment key
 test 3 letý základThis course requires an enrolment key
 Novinky v hrudní radiologii a obrazování srdce
 Dětská radiologie 2012This course requires an enrolment key
 Kurz základů 2012This course requires an enrolment key
 Specializační kurz 2012This course requires an enrolment key
 NeuroradiologieThis course requires an enrolment key
 Hrudní radiologie 2012This course requires an enrolment key

2013 
 Srdce a velké cévyThis course requires an enrolment key
 Hrudní radiologie 2013This course requires an enrolment key
 Radiační ochrana pro aplikující odborníkyThis course requires an enrolment key
 Kurz neuroradiologie - 5 denníThis course requires an enrolment key
 Kurz neuroradiologie 3 dnyThis course requires an enrolment key
 Test 3 rok atestační přípravy po 2 letém základuThis course requires an enrolment keySummary
 Novinky a základy radiologieThis course requires an enrolment key
 Radiologický fyzik - předatestačníThis course requires an enrolment key
 Dětská radiologie 5 dníThis course requires an enrolment key
 Dětská radiologie 3 dnyThis course requires an enrolment key
 CT kurzThis course requires an enrolment key
 MR kurzThis course requires an enrolment key
 Specializační kurzThis course requires an enrolment key

Ostatní 

2014 
 TEST na ukončení společného základu po 3 letech 2010-2011This course requires an enrolment key
 Radiační ochrana 2020-2021This course requires an enrolment key
 Kurz dětské radiologie brezen, zari 2010This course requires an enrolment key
 Radiologická anatomie a novinky - pro praktické lékařeThis course requires an enrolment key
 Registrace zájemců o knihu radiologická anatomie pro nelékařeThis course requires an enrolment keySummary
 Radiologický fyzik 2014
 Zobrazování hlava krk 2014This course requires an enrolment key
 Novinky v radiologii - kurz základů 2014This course requires an enrolment key
 Neuroradiologie 2014This course requires an enrolment key
 MR kurz 2014This course requires an enrolment key
 CT kurz 2014This course requires an enrolment key
 Hrudní radiologie 2014This course requires an enrolment key
 Specializační kurz 14 dnůThis course requires an enrolment key
 Dětská radiologie 2014This course requires an enrolment key