Odborná stáž v ultrazvukové diagnostice
(abdomen)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Těžištěm výuky pro on-line studium by měly být volně dostupné práce renomovaných autorů, ověřené per-review procesem autoritativních časopisů … tedy jakási nabídka state-of-the-arts v zobrazovací diagnostice.

Výběr odkazů na některé vybrané práce (s perspektivou dalšího rozšiřování), do budoucna testy k ověření znalostí, atd.

This course requires an enrolment key