Nástin problematiky pediatrické neuroradiologie
(neurorad)

 
 This course allows guest users to enter
 
 

Pediatrická neuroradiologie je v mnohém odlišná od neuroradiologie dospělých. Liší se jak ve vyšetřovacích postupech tak ve spektru onemocnění. Proto ve stručném nástinu problematiky shrnujeme nejčastější indikace ke zobrazovacím metodám a nejčastějších diagnóz v dětském věku.

This course allows guest users to enter