Specializační kurz v radiologii a zobrazovacích metodách - 22.10.2007 -2.11.2007
(speckurz_1007)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Kuurz pro lékaře připravující se na atestaci v oboru radiologie a zobrazovací metody - 4.-5.rok

This course requires an enrolment key